26.02.2020 | Categorie : Producten

Vonkvrije gereedschappen

Veiligheid in explosieve zones


EFFECTIEF VOORKOMEN VAN GEVAAR. MET VONKVRIJE GEREEDSCHAPPEN.

Overal waar snel ontvlambare of brandbare dampen, vloeistoffen of stof te vinden zijn, wordt het gebruik van vonkvrije gereedschappen ten zeerste aanbevolen. De reden is dat deze zgn. EX-zones potentieel explosieve omgevingen zijn.

Deze zones zijn in veel bedrijven te vinden, omdat gemakkelijk ontvlambare aërosolen, vloeistoffen en stof niet alleen worden aangetroffen op boorplatforms, raffinaderijen, in de transport- of chemische industrie, maar ook in gebieden die in eerste instantie niet geassocieerd worden met brandbare stoffen – van grote bakkerijen tot kunstmest- of lijmfabrikanten en verfwinkels.

Gereedschappen gemaakt van conventionele staalsoorten kunnen kettingreacties veroorzaken - als ze worden gebruikt als slaggereedschap, of breken of gewoon vallen. In al deze gevallen bestaat het gevaar van vonken.

Het gebruik van vonkvrije STAHLWILLE-gereedschappen is een cruciale factor bij het voorkomen van dit gevaar.

Alle vonkvrije gereedschappen van STAHLWILLE worden in Duitsland geproduceerd en voldoen aan de hoogste eisen op het gebied van verwerkingskwaliteit, levensduur en ergonomie.

Wilt u meer weten? Alle relevante informatie vindt u in onze nieuwe brochure: