Privacyverklaring

De bescherming van uw persoonsgegevens bij het verzamelen, verwerken en gebruiken ervan naar aanleiding van uw bezoek aan onze website is belangrijk voor ons. Uw gegevens worden beschermd in overeenstemming met de wettelijke voorschriften. Graag informeren wij u hieronder over de aard en omvang van de verwerking van persoonsgegevens via deze website conform artikel 13 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

I. Informatie over de verwerkingsverantwoordelijke

Nederland:

Stahlwille B.V.
Ramgatseweg 13e-13f
4941 VN Raamsdonksveer
Tel. +31 (0)162-518771

België:

Stahlwille B.V.
Industrielaan 4
9320 Erembodegem
Tel. +32 (0)53-841595

II. Informatie over de functionaris voor gegevensbescherming

Voor vragen over gegevensbescherming is onze functionaris voor gegevensbescherming binnen het bedrijf graag voor u beschikbaar:

Nederland:

De heer A.C.H. de Bok
Ramgatseweg 13e-13f
4941 VN Raamsdonksveer
Tel.: +31 (0)162-518771
E-mail: privacy(at)stahlwille.nl

België:

De heer A.C.H. de Bok
Industrielaan 4
9320 Erembodegem
Tel.: + 32 (0)53-841595
E-mail: privacy(at)stahlwille.be

III. Gegevensverwerking via de website

Uw bezoek aan onze webpagina's wordt geregistreerd. Allereerst worden de volgende gegevens vastgelegd die uw browser aan ons doorgeeft:

 • het IP-adres dat momenteel door uw pc of router wordt gebruikt
 • datum en tijd
 • browsertype en -versie
 • het besturingssysteem van uw pc
 • de pagina's die u bekijkt
 • naam en grootte van de opgevraagde bestand(en)
 • en mogelijk de URL van de verwijzende website.

Deze gegevens worden uitsluitend verzameld voor gegevensbeveiliging, de verbetering van onze website en het analyseren van fouten op basis van artikel 6 lid 1 van de AVG. Het IP-adres van uw computer wordt alleen geanonimiseerd (ingekort met de laatste 3 cijfers) geëvalueerd. Overigens kunt u onze website ook bezoeken zonder persoonlijke informatie te verstrekken.

Wij wijzen erop dat het overbrengen van gegevens via internet (bijvoorbeeld bij de communicatie per e-mail) veiligheidsgaten kan vertonen. Het is niet mogelijk om de gegevens volledig te beschermen tegen toegang door derden. Stuur ons vertrouwelijke gegevens daarom op een andere manier, bijvoorbeeld via de post.

Sollicitaties

Voor het toesturen van sollicitaties per e-mail kunt u het e-mailadres "personeel(at)stahlwille.n" of "info(at)stahlwille.be " gebruiken. Als uw verzendende e-mailserver STARTTLS ondersteunt, dan gebruikt ook onze e-mailserver STARTTLS als verzendcodering. Alle sollicitatiegegevens worden door ons beschermd door middel van hoge technische en organisatorische inspanningen conform de vereisten van de wetgeving inzake gegevensbescherming.

Contactformulier

Persoonsgegevens (zoals uw naam, adres of contactgegevens) die u aan ons verstrekt, bijvoorbeeld bij een aanvraag of op een andere manier, worden bij ons opgeslagen en alleen verwerkt voor correspondentie met u en alleen voor het doel waarvoor u ons deze gegevens hebt verstrekt. De verwerking van deze gegevens vindt plaats op basis van artikel 6 lid 1 a; 6 lid 1 f. AVG. Voor ons downloadgedeelte verzamelen en bewaren we persoonsgegevens voor een langere periode, zodat u toegang kunt krijgen en wij de mogelijkheid hebben voor productgerelateerde vragen.

Nieuwsbrief

Wij bieden u de mogelijkheid om u op onze homepage op een nieuwsbrief te abonneren. Bij het aanmelden worden er persoonsgegevens van u verzameld. Om er zeker van te zijn dat de nieuwsbrief door u of uw e-mailadres is aangevraagd, ontvangt u eerst een bevestigingsmail. Pas wanneer u op de activeringslink klikt, wordt u opgenomen in onze e-maildistributielijst en ontvangt u de nieuwsbrief. Het aanmelden voor de nieuwsbrief wordt geregistreerd voor verificatiedoeleinden (IP-adres, datum, tijd). U kunt zich op elk moment afmelden voor de nieuwsbrief door ons hiervan op de hoogte te stellen; u kunt met name de link onderaan elke nieuwsbrief gebruiken om u af te melden. De wettelijke basis is artikel 6 lid 1a AVG.

Veilige gegevensoverdracht

Wij gebruiken de nieuwste encryptie (SSL) via HTTPS om de veiligheid van uw gegevens tijdens de verzending te beschermen.

IV. Ontvanger van persoonsgegevens

Voor de uitvoering en afhandeling van verwerkingsprocessen kunnen we dienstverleners gebruiken voor gegevensverwerking in opdracht.

Zo hebben wij externe dienstverleners ingeschakeld voor het verzenden van de nieuwsbrief, voor het hosten van onze website en voor e-recruiting.

De contractuele relaties met onze dienstverleners worden geregeld door de bepalingen van artikel 28 AVG, die de wettelijke vereisten met betrekking tot gegevensbescherming en gegevensbeveiliging bevatten.

V. Verzamelen van gegevens door Google-Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van zogenoemde "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De door de cookie ingewonnen informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk doorgestuurd naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. De basis voor de gegevensverwerking is art. 6 lid 1 AVG.

In het geval dat IP-anonimisering op deze website is geactiveerd, wordt uw IP-adres door Google echter binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere staten van de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte van tevoren ingekort. Slechts bij wijze van uitzondering wordt het complete IP-adres overgebracht naar een server van Google in de VS en daar ingekort. We wijzen u erop dat op deze website Google Analytics met de code "anonymizelp" is uitgebreid om een geanonimiseerde versie van het IP-adres te garanderen.

In opdracht van de exploitant van deze website zal Google van deze informatie gebruikmaken om te analyseren hoe u de website gebruikt, om rapporten over de activiteiten op de website op te stellen en om nog andere met het gebruik van de website en het gebruik van internet gepaard gaande diensten aan de exploitant van de website te leveren. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google gecombineerd.

U kunt het opslaan van cookies voorkomen via de instellingen van uw browsersoftware. We willen u er echter op wijzen dat u in dit geval mogelijk niet volledig gebruik zult kunnen maken van alle functies van deze website. U kunt daarnaast het verzenden van de door de cookie geproduceerde en op uw gebruik van de website betrekking hebbende gegevens (waaronder uw IP-adres) naar Google evenals het verwerken van deze gegevens door Google verhinderen door de via de volgende link beschikbare browserplug-in te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

De basis voor de gegevensverwerking is art. 6 lid 1 f AVG.

VI. Google Maps

Deze site maakt via een API gebruik van de kaartservice Google Maps. De aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Voor het gebruik van de functies van Google Maps is het nodig om uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt gewoonlijk naar een server van Google in de VS doorgestuurd en daar opgeslagen. De aanbieder van deze website heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Het gebruik van Google Maps gebeurt in het belang van een aantrekkelijke weergave van ons online-aanbod en om de door ons op de website vermelde plaatsen gemakkelijk te kunnen vinden. Dit vormt een gerechtvaardigd belang zoals bedoeld in art. 6 lid 1 letter f AVG.

Als u het niet eens bent met de verwerking van uw gegevens, kunt u de service "Google Maps" uitschakelen en op deze manier de overdracht van gegevens naar Google voorkomen. Hiertoe moet u de Java Script-functie in uw browser uitschakelen. Houd er echter rekening mee dat u in dit geval "Google Maps" niet of slechts in beperkte mate kunt gebruiken. Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

VII. Google Tag Manager

De website maakt gebruik van Google Tag Manager. Met deze service kunnen website-tags via één interface worden beheerd. Google Tag Manager implementeert alleen tags. Er worden geen cookies geplaatst en er worden geen persoonsgegevens verzameld. Google Tag Manager activeert andere tags die gegevens kunnen verzamelen. Google Tag Manager heeft geen toegang tot deze gegevens. Wanneer op domein- of cookie-niveau een deactivering werd uitgevoerd, blijft deze voor alle tracking-tags bestaan, voor zover deze met de Google Tag Manager worden geïmplementeerd. Meer informatie over Google Tag Manager vindt u via deze link: http://www.google.de/tagmanager/use-policy.html

De tracking-bewerking wordt op basis van artikel 6 lid 1 pag. 1 letter f AVG uitgevoerd.

VIII. Sociale media / plug-ins

YouTube

Onze website gebruikt plug-ins van de door Google beheerde website YouTube. Beheerder van de website is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Wanneer u een van onze met een YouTube-plug-in uitgeruste pagina's bezoekt, wordt een verbinding met de servers van YouTube tot stand gebracht. Daarbij wordt aan de YouTube-server meegedeeld welke van onze pagina's u hebt bezocht. Wanneer u in uw YouTube-account bent ingelogd, stelt u YouTube in staat om uw surfgedrag direct aan uw persoonlijke profiel toe te wijzen. Dit kunt u verhinderen door zich af te melden bij uw YouTube-account. Het gebruik van YouTube gebeurt in het belang van een aantrekkelijke weergave van ons online-aanbod. Dit vormt een gerechtvaardigd belang zoals bedoeld in art. 6 lid 1 letter f AVG. Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van YouTube: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

Facebook-plug-ins (Like & Share-knop)

Op onze pagina's zijn plug-ins van het sociale netwerk Facebook, aanbieder Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA, geïntegreerd. De Facebook-plug-ins zijn te herkennen aan het Facebook-logo of de "Like-knop" ("Vind ik leuk") op onze website. Een overzicht van de Facebook-plug-ins vindt u hier: https://developers.facebook.com/docs/plugins/

Wanneer u onze website bezoekt, brengt de plug-in een directe verbinding tot stand tussen uw browser en de Facebook-server. Facebook ontvangt de informatie dat u met uw IP-adres onze site hebt bezocht. Als u op de Facebook "Like-knop" klikt terwijl u bent aangemeld bij uw Facebook-account, dan kunt u de inhoud van onze pagina's koppelen aan uw Facebook-profiel. Hierdoor kan Facebook het bezoek aan onze website toewijzen aan uw gebruikersaccount. We wijzen erop dat wij als aanbieder van de website niet op de hoogte zijn van de inhoud van de verzonden gegevens en het gebruik ervan door Facebook. Meer informatie hierover vindt u in de privacyverklaring van Facebook op: https://de-de.facebook.com/policy.php

Als u niet wilt dat Facebook uw bezoek aan onze website aan uw Facebook-gebruikersaccount koppelt, meld u dan af bij uw Facebook-gebruikersaccount.

LinkedIn

Onze website gebruikt functies van het netwerk LinkedIn. De aanbieder is LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. Telkens wanneer een van onze pagina's wordt opgevraagd die functies van LinkedIn bevat, wordt een verbinding met servers van LinkedIn tot stand gebracht. LinkedIn wordt geïnformeerd dat u met uw IP-adres onze website hebt bezocht. Als u op "Recommend-knop" van LinkedIn klikt en u bent aangemeld bij uw LinkedIn-account, dan kan LinkedIn uw bezoek aan onze website aan u en uw gebruikersaccount koppelen. We wijzen erop dat wij als aanbieder van de website niet op de hoogte zijn van de inhoud van de verzonden gegevens en het gebruik ervan LinkedIn. Meer informatie hierover vindt u in de privacyverklaring van LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Xing

Onze website gebruikt functies van het netwerk XING. De aanbieder is XING AG, Dammtorstrasse 29-32, 20354 Hamburg, Duitsland. Telkens wanneer een van onze pagina's wordt opgevraagd die functies van XING bevat, wordt een verbinding met servers van XING tot stand gebracht. Persoonsgegevens worden daarbij voor zover wij weten niet opgeslagen. Met name worden geen IP-adressen opgeslagen of het gebruikersgedrag geanalyseerd. Meer informatie over de gegevensbescherming en de XING Share-knop vindt u in de privacyverklaring van XING op: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection

Instagram

Onze website gebruikt plug-ins van het sociale netwerk Instagram. De aanbieder van het netwerk is Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA. U herkent de Instagram-plug-in aan de "Instagram-knop". Als u op deze knop klikt terwijl u bent aangemeld bij uw Instagram-account, wordt de website die u bezoekt aan uw Instagram-profiel gekoppeld. We zijn niet op de hoogte van de inhoud van de verzonden gegevens en het gebruik ervan door Instagram. Meer informatie over het doel en de omvang van het verzamelen, verwerken of gebruiken van de gegevens is te vinden in het privacybeleid van Instagram: help.instagram.com/155833707900388

IX. Gebruik van cookies

Op onze website worden zogenoemde cookies gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw browser worden opgeslagen en op uw computer worden bewaard. Het gebruik van cookies is bedoeld om de website gebruikersvriendelijker te maken. Hiermee is het bijvoorbeeld mogelijk om de gebruiker voor de duur van de sessie te herkennen zonder dat de gebruikersnaam en het wachtwoord opnieuw hoeven te worden ingevoerd. De cookies zijn niet schadelijk voor uw computer en worden na het einde van uw sessie verwijderd. De basis voor de gegevensverwerking is art. 6 lid 1 f AVG.

Sommige van de cookies die wij gebruiken, worden onmiddellijk na het sluiten van uw browser (zogenaamde sessiecookies) verwijderd.

Andere cookies blijven op uw apparaat staan en zorgen ervoor dat uw browser bij uw volgende bezoek (permanente cookies) wordt herkend.

De gegevensverwerking met betrekking tot cookies met als enige doel van het creëren van de functionaliteit van onze website, is gebaseerd op ons gerechtvaardigde belang conform artikel 6 I f AVG.

Als u geen cookies wilt gebruiken, kunt u uw browser zo instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd. Houd er echter rekening mee dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van onze website kunt gebruiken.

Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om inhoud en advertenties te personaliseren, functies voor sociale media te kunnen aanbieden en de bezoeken aan onze website te analyseren. Bovendien geven we informatie over uw gebruik van onze website aan onze partners voor sociale media, reclame en analyses door. Onze partners voegen deze informatie mogelijk samen met andere gegevens die u aan hen ter beschikking heeft gesteld of die ze in het kader van uw gebruik van de diensten hebben verzameld.
Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites worden gebruikt om de gebruikerservaring efficiënter te maken.

Wettelijk gezien kunnen we cookies op uw apparaat opslaan, wanneer deze absoluut nodig zijn voor de werking van deze website. Voor alle andere soorten cookies hebben we uw toestemming nodig.

Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Enkele cookies worden gezet door derden die op onze website verschijnen.

U kunt uw toestemming op elk moment via de cookieverklaring op onze website wijzigen of intrekken.

In onze privacyverklaring komt u meer te weten over wie we zijn, hoe u contact met ons kunt opnemen en hoe wij persoonsgegevens verwerken.

Vermeld uw toestemmings-ID en de datum, wanneer u in verband met uw toestemming contact met ons opneemt.
Uw toestemming heeft betrekking op de volgende domeinen: www.stahlwille.nl

X. Uw rechten

Volgens art. 15-21 AVG kunt u, als aan de daar beschreven voorwaarden is voldaan, de volgende rechten doen gelden met betrekking tot de door ons verwerkte persoonsgegevens.

Recht op informatie

U hebt recht op informatie over de persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die door ons worden verwerkt.

Recht op rectificatie

U kunt om rectificatie vragen van onvolledige of onjuist verwerkte persoonsgegevens.

Recht op verwijdering

U hebt het recht op verwijdering van persoonsgegevens over u vooral als een van de volgende redenen van toepassing is

 • Uw persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld of anderszins verwerkt.
 • U trekt uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens in.
 • U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking doen gelden.
 • Uw gegevens zijn onrechtmatig verwerkt.

Het recht op verwijdering bestaat echter niet als de gerechtvaardigde belangen van de verantwoordelijke tegenovergesteld zijn. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om

 • persoonsgegevens voor het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.
 • verwijdering vanwege bewaarplicht is niet mogelijk. Als gegevens niet kunnen worden verwijderd, kan er echter een recht op beperking van de verwerking gelden (zie hieronder).

Als gegevens niet kunnen worden verwijderd, kan er echter een recht op beperking van de verwerking gelden (zie hieronder).

Recht op beperking van de verwerking

U hebt het recht om te eisen dat wij de verwerking van uw persoonsgegevens beperken wanneer:

 • u de juistheid van de gegevens bestrijdt en wij de juistheid ervan controleren,
 • de verwerking onwettig is en u de verwijdering weigert en eist in plaats daarvan de gebruiksbeperking verlangt,
 • wij de gegevens niet langer nodig hebben, maar u ze nodig hebt voor het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van juridische claims,
 • u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking van uw gegevens en het nog niet duidelijk is of onze gerechtvaardigde redenen zwaarder dan uw redenen wegen.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U hebt het recht om de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat te ontvangen en u hebt het recht om deze gegevens zonder hinder van ons over te dragen aan een andere persoon, op voorwaarde dat de verwerking op toestemming of een contract is gebaseerd en de verwerking bij ons door middel van geautomatiseerde procedures plaatsvindt.

Recht van bezwaar en intrekking

De betrokkene heeft om redenen die voortvloeien uit zijn/haar specifieke situatie, te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van hem/haar betreffende persoonsgegevens overeenkomstig artikel 6 lid 1 e of f AVG; dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen. Voor zover de verwerking van uw persoonsgegevens op uw toestemming is gebaseerd, hebt u het recht om deze toestemming op elk gewenst moment in te trekken.

XI. Termijnen voor het verwijderen van de gegevens

Voor zover er geen wettelijke bewaarregels bestaan, worden de gegevens verwijderd of vernietigd als ze niet langer nodig zijn voor de gegevensverwerking. Het bewaren van persoonsgegevens is onderhevig aan verschillende termijnen; gegevens met fiscale relevantie worden in de regel 10 jaar bewaard en andere gegevens worden volgens het handelsrecht in de regel 6 jaar bewaard. Ten slotte kan de bewaarperiode ook worden gebaseerd op de wettelijke verjaringstermijnen, die bijvoorbeeld volgens §§ 195 van het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB) in de regel drie jaar en in sommige gevallen ook maximaal dertig jaar kunnen bedragen.

XII. Recht op indienen van een klacht bij een toezichthoudende autoriteit

Elke betrokkene heeft op grond van artikel 77 AVG een recht op het indienen van een klacht bij een toezichthoudende autoriteit als hij/zij van mening is dat de verwerking van hem/haar betreffende persoonsgegevens inbreuk maakt op de AVG. Bevoegde toezichthoudende autoriteit voor kwesties m.b.t. de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming is de regionale toezichthouder voor gegevensbescherming van de deelstaat waar ons bedrijf is gevestigd.

Externe functionaris gegevensbescherming en informatievrijheid Nordrhein-Westfalen
Kavalleriestr. 2-4
40213 Düsseldorf
Telefoon: 0211/38424-0
Fax: 0211/38424-10
E-mail: poststelle@ldi.nrw.de